Facilitering af projekter

Vi har mange års erfaring i facilitering af projekter på flere niveauer.


Personlige kompetencer
Flere internationale analyser peger entydigt på at en af de vigtigste forudsætninger for succes i projekter er projektlederens personlige egenskaber og kompetencer. Det handler altså ikke blot om faglighed, men i høj grad også om menneskeforståelse, kommunikation og evnen til at motivere.

På mange måder er rollen som projektleder en af de allersværeste lederroller. Projektledere har ansvar som en leder, men typisk ikke nogen formel magt til f.eks. at ansætte eller afskedige. Tilbage er dermed ofte de personlige evner til at motivere, kommunikere og skabe fremdrift.

Innovator hjælper dig med at understøtte og udvikle den personlige projektlederrolle.


Persontypologiske metoder

Enhver udvikling af evnen til at motivere andre starter med at man må granske sin egen person og væremåde. Kun ved at forstå sig selv kan man gøre sig håb om at forstå og kommunikere professionelt med andre.

Der er i den forbindelse udviklet en række værktøjer og metodesæt inden for det, der i fagsproget kaldes persontypologi. Fælles for dem alle er at de gennem en række spørgsmål og opfølgende dialog og sparring, forsøger at tydeliggøre de fremherskende personlighedstræk, og dermed også præferencer i dialogen med andre.

Ved at tage afsæt i din væremåde og præference, har Innovator erfaringen og værktøjerne til at hjælpe dig med at udvikle dine evner til at motivere og kommunikere med andre.

Kommunikation og interessenthåndtering
Selvom styring og kontrol er meget vigtige elementer i en projektleders hverdag er kommunikation ofte den udslagsgivende faktor for om et projekt opleves som en succes eller en fiasko. Et væsentligt element i kommunikationen er interessenthåndteringen. Ikke bare i forhold til kortlægningen, men i hele måden de enkelte interessenter identificeres og kommunikeres med.

I politisk styrede organisationer kan interessenthåndtering og kommunikation ofte være en kompleks størrelse, og fejlfortolkninger, misforståelser og dårlig kommunikation kan potentielt føre til endog særdeles alvorlige konsekvenser – særlig hvis det berører den politiske ledelse.

Vi tilbyder målrettede workshops i kommunikations- og interessenthåndtering for projektledere i politisk styrede organisationer, hvor der arbejdes målrettet med bl.a. interessenthåndtering i politiske programmer og projekter.


Program- og Projektlederens Coach

Mange program- og projektledere oplever at stå i situationer, hvor et godt råd eller sparring med en ligesindet er tiltrængt.
Med baggrund i mange års program-, projekt- og ledererfaring tilbyder Innovator facilitering af projekter på alle niveauer.

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk