Edward de Bono


Edward de Bono's tænkemetodik ”De 6 Tænkehatte” anvendes i dag med stor succes i førende virksomheder verden over

Mennesker søger kvalitet overalt undtagen indenfor det vigtigste område - tænkningens kvalitet. Vi har brug for bedre tænkemetoder for at kunne bruge vores intelligens og erfaring optimalt.

Hvordan får virksomheden og den enkelte maximalt udbytte når det drejer sig om nytænkning og ideudvikling?

I vores tid er tænkningen domineret af "modsatrettet" tænkning. Diskussioner drejer sig om argumentation, hvor formålet er at bekæmpe modstandere og på den måde finde sandheden. Det er imidlertid ikke den eneste måde at tænke på og i nogle tilfælde giver det begrænsninger. Seks tænkehatte tilbyder et praktisk alternativ.

 

Springbræt til innovation
Metoden opmuntrer til samarbejde og udforskning og kan derfor være springbræt til innovation

Det antages ofte at intelligens går hånd i hånd med tænkning. I virkeligheden er der fare for at meget intelligente mennesker udvikler sig til dårlige tænkere, fordi de falder i intelligensfælden. De bruger deres intelligens til at begrave sig i én måde at se virkeligheden på.


Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk