Vidensnetværk

Vi styrker vores egen udvikling og netværk gennem samarbejde med og medlemskab af blandt andet:
MINDSHOP
MINDSHOP er et netforlag der formidler og udvikler metoder, bøger og procesværktøjer til undervisere, konsulenter, ledere, instruktører og ildsjæle – med ny viden om læring, kommunikation, arbejdsliv, HR, organisation, ledelse og meget mere.

http://www.mindshop.dk

Videnscenter for Professionel Personvurdering
VVP har som mission at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng. Vi udarbejder blandt andet retningslinier for erhvervsrettet personvurdering med beskrivelse af god standard for kvalitet, præcision og etik. Konsulentgruppen INNOVATOR har via medlemskab af VVP tilsluttet sig de kvalitets - og etiske standarder.

http://www.personvurdering.dk/


CPSB - Creative Problem Solving Group
CPSB er et internationalt center for research og udvikling som hjælper organisationer i forandringsprocesser ved at tilbyde produkter og services gennem konsulentydelser indenfor emner som kreativitetstræning, det organisatoriske klima, forandringsledelse, innovation og initiativer indenfor produktudvikling.

http://www.cpsb.com


ASTD - American Society for Training and Development
ASTD er verdens førende professionelle forening og ressourcecenter for emner vedrørende udførelse af arbejde og læring på arbejdspladsen. Her samles og udvikles viden gennem forskning, analyser og praksis. ASTD udgør således en vidensbank for træning og udvikling i organisationer.
http://www.astd.org

 

OPP 
OPP er en international erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed der står bag psykologiske testværktøjer MBTI trin I og II, 16PF, FIRO-B og TKI.
http://www.opp.eu.com

 

Center for Ledelse
Center for Ledelse er en forretningsdrivende forening med ca. 1.000 virksomheder og organisationer som medlemmer. Disse udgør et bredt udsnit af både private og offentlige virksomheder i Danmark. Center for Ledelse arbejder med helhedsorienteret ledelse for at kunne bistå virksomheder med at øge deres konkurrenceevne og resultatskabelse.

 http://www.cfl.dk/


Center for Creative Leadership
The Center for Creative Leadership (CCL®) is a top-ranked, global provider of executive education that develops better leaders through its exclusive focus on leadership education and research. Founded in 1970 as a nonprofit, CCL helps clients around the world to cultivate creative leadership?the capacity to achieve more than imagined by thinking and acting beyond boundaries.

http://www.ccl.org/leadership/


Netværk Danmark
Netværk Danmark er et omfattende netværk af specialister inden for alle fagområder.
http://www.nd.dk/Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk