Kreativitet & Ideudvikling

Dato: 17.09.2015
Sted: Fyn
Pris: Kr. 8400

Kurset henvender sig til
Medarbejdere og ledere, som arbejder med innovation og forandringer i forbindelse med projekt-, ide- og produktudvikling, organisationsudvikling og meget andet.

Hvorfor deltage
Kreativ tænkning er fundamental for den innovative udviklingsproces. Alle kan lære at blive mere kreative ved at få indsigt i ideudviklingsprocessen og ved at anvende værktøjer, der kan igangsætte og styre kreativ tænkning.
PC-værktøjerne FLASH og Select indgår i kurset.

Kursets indhold og form
Der arbejdes med problemformulering samt generering, udvikling og evaluering af ideer.
Kreativitet er en fundamental og naturlig menneskelig ressource. De fleste kreativitetsteknikker handler om at gennemgå en proces bestående af tre hovedfaser:
1) Problemformulering
2) Ideudvikling
3) Idevurdering

Problemformulering
Ifølge Albert Einstein er formuleringen af et problem ofte vigtigere end dets løsning.Med andre ord er kvaliteten af de frembragte ideer meget afhængig af måden problemet eller opgaven er defineret på. Problemomformulering er en metode til
at se et problem fra forskellige vinkler.


Ideudvikling
Osborns brainstorming teknik er stadig den mest kendte metode til frembringelse af mange idéer på kort tid. Princippet i omvendt brainstorming er at finde så mange fejl eller problemer som muligt ved et produkt, en prototype, model eller ligende.
Det åbner mulighed for potentielle forbedringer af produktet. Funktionsanalysen bryder på afgørende vis med den traditionelle opfattelse af, hvad et produkt er, og hvad det bruges til, idet analysen deler produktet op i funktioner på tværs af arbejdsprocesserne.
Vi arbejder med ideudvikling via associationer med Computer Assisted Creativity (CAC) ved hjælp af pc-programmet FLASH. Idevurdering
Muligheden for succes for en ny ide, et nyt produkt eller koncept øges afgørende, når organisationen har en optimal kombination af viden om kunder, teknologi, produktion, kompetencer og ressourcer. Deltagerne introduceres her til go/kill-metoder, understøttet af pc-programmet Select.

Efter kurset har du fået
• Kyndig vejledning i at udnytte dine kreative ressourcer.
• Inspiration og ideer til bedre problemformulering.
• En række teknikker til skabelse af ideer og ideudvikling.
• Evaluering og vurdering af ideer.
• Afprøvet en række af metoderne, eventuelt på egne projekter.
• Øvelse i brug af pc-programmet FLASH.

Kursusleder
Erik Lahn Sørensen, udviklingsingeniør.
Jens Fisker Carlsbæk, ejerleder Innovator

Dato
19. maj 2015, København/Nordsjælland
17.september 2015, Fyn
21. januar 2016, København/Nordsjælland

Ved tilmelding valg kursusdato

Varighed
1 dag kl. 9:30-17:00

Pris:
8.400,- kr. ekskl. moms inklusiv en licens til hver af PC-produkterne FLASH (idegenerering) og SELECT (idevurdering).

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk