Karriereudvikling

Skab værdifulde talent- og kompetenceudviklingsprogrammer og få hjælp til karriereudvikling og personlig indsigt

Hvis du ikke stiler mod en bestemt havn, vil ingen vind føre dig derhen. Uanset hvor omhyggeligt virksomheden planlægger for sine medarbejdere i dagens teknologiske og socialt komplekse verden, er chancerne for karriere-mis-management store, med mindre du selv spiller en aktiv rolle. At udvikle din karriere er til syvende og sidst dit eget ansvar.

Karrieremodellen™ er en effektiv metode, der støtter personlig udvikling og sætter karriere- og organisationsudvikling i et strategisk perspektiv. Modellen giver indsigt i medarbejdernes karriereforståelse og finder ind til kernen i deres motivation.

Karrieremodellen™ bygger på mange års international forskning rettet mod at undersøge og udvikle forståelsen af karrierebegrebet. Modellens præmis er, at vi udvikler forskellige forståelser af, hvad karriere betyder for os.

Modellen differentierer mellem fire basale måder at se karriere på med udgangspunkt i to faktorer: den frekvens ens karriere ændrer sig med, og den retning ens karrierebevægelse har. Disse faktorer er hjørnesten i modellens fire karriereretninger.

På organisationsniveau viser Karrieremodellen™ i hvilken udstrækning organisationen skaber udviklingsrum og muligheder for medarbejderne.

Karrieremodellen kan bruges til at støtte medarbejdere og chefer i forbindelse med karriereudvikling og udviklingssamtaler. Som supplement til karrieremodellen udbyder vi også kurser i GAP-Profilen.


Modellen er markedets bedste i forhold til virksomheder der ønsker at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere.

 


 

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk