Ledelsesudvikling

Vi afvikler kursusforløb hvor du får en øget forståelse for lederrollen, dens kompleksitet og de dilemmaer, du kan stå i som leder. Du får kendskab til nogle konkrete værktøjer, der sammen med en forståelse for mulighederne i situationsbestemt ledelse, gør dig bedre til at delegere og motivere dine medarbejdere.

Indhold

* Hvad er ledelse og dilemmaer i ledelse?

* Lær at træde i karakter som leder

* Hvad vil du stå for som leder?

* Lederrollen i et strategisk perspektiv – mål og mening

* Delegering og situationsbestemt ledelse

* Sådan håndterer du vanskelige samtaler

 

Kurset er anvendelsesorienteret med en række værktøjer, som du kan gå hjem og bruge fra dag ét, og det giver dig et godt udgangspunkt for videre udvikling af din lederrolle.

 

Kurset har både en teoretisk og praktisk del. Der lægges i høj grad op til, at du inddrager dine egne udfordringer som leder i forhold til de konkrete værktøjer.

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk