Interne virksomhedskurser

Interne virksomhedskurser - Klar kommunikation og fælles forståelse


Vi tilbyder virksomhedsspecifikke analyser, der kan afdække fokusområder som led i forberedelsen til et kursusforløb. Når behovet er afklaret opstilles trænings- og undervisningsmålene og forløbet designes med indhold, varighed, form og undervisere.

Fordele ved de interne virksomhedskurser:

 

  • Deltagerne får en fælles sproglig begrebsmæssig referenceramme
  • Deltagerne skaber kontakter og netværk på tværs i organisationen
  • Mulighed for individuelle tilpasninger, som f.eks. anvendelse af egne cases
  • Muligheder for målrettet undervisning og træning i forhold til strategier, vidensniveau, resultat mål m.m.
  • Muligheder for selv at vælge tid, sted og undervisningsfaciliteter for kurset
  • Lavere pris pr. deltager end for åbne kurser


 

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk