Ledernetværk

Giv dig selv plads og rum til at deltage i et ledernetværk, hvor du bliver inspireret og udvikler dig som leder.

Bliv en del af et fortroligt og fagligt inspirerende netværk på tværs af kommunegrænser. Netværket styrker dig som leder og giver mulighed for ny inspiration, videndeling og sparring med lederkollegaer fra andre institutioner og kommuner.

Konsulenter fra Innovator og andre vil give dig viden om og indsigt i de nyeste værktøjer inden for ledelse og medarbejderudvikling.

Institutionsleder fra Køge Kommune siger om netværksidéen:

"For mig som institutionsleder har det altid været vigtigt at have et netværk, hvor ledelse sættes på dagsordenen. Ledelse er ind i mellem en kompleks størrelse, hvor vi navigerer i et politisk styret system, og det kan der være brug for at få talt om og udviklet. I min tid som leder har jeg hørt mange kollegaer efterlyse tid til udvikling og refleksion i deres job, det kan være svært at få afsat tiden til dette i en travl hverdag, så derfor synes jeg det er en god ide at sætte tid fast af til kontinuerlige netværksmøder med andre ledere. Det er dejligt at komme "hjem" med fornyede kræfter og energi til at tage fat om hverdagens udfordringer."

Linette W. Andersen, Områdeleder i Køge Kommune

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk