Ministerier, råd og styrelser

Det Danske Filminstitut
Det Kriminalpræventive Råd
Domstolsstyrelsen
DR-licens
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Folketingets Administration
Forskningscenter RISØ
Patent- og Varemærkestyrelsen 
 Rigspolitiet
Servicestyrelsen
Skagens Museum
SKAT
Skov- og Naturstyrelsen
Undervisningsministeriet
Vejdirektoratet
Velfærdsministeriet  Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk