Tænk i nye baner

Tænk kreativt!
Kan man lære at tænke kreativt? Om fremtiden eller i virksomheden?
- Absolut.

Vi står bag koncepter der på en kreativ og metodisk måde træner i processer og tænkemåder, som udnytter og skaber ideer og ressourcer, der altid findes i enhver virksomhed. Og på en måde som motiverer og løfter medarbejderne.

Hvordan kreativ?
Vi provokerer, videregiver erfaringer, lader fantasien flyde, går udenfor rammerne, sender dig ud i fremtiden. En af de mest spændende rejser du kan deltage i.
Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, som ønsker at styrke innovativ og kreativ tænkning og problemløsning hos dem selv, i arbejdsgrupper og i virksomheden.

Hvorfor deltage
En af de vigtigste faktorer for at få succes med udviklingsprojekter er at få gearet organisationen til at opfange nye idéer og undgå, at de bliver kvalt i fødslen. Når vi løser problemer, har vi lært at arbejde frem efter en logisk tankeproces - trin for trin. Alt bliver placeret på modsætningernes skala, hvor noget er rigtigt og andet forkert. Det skaber stive rammer, som begrænser vores tankevirksomhed - vi giver os til at lede efter det på forhånd fastlagte "rigtige" svar. Ved at tænke kreativt fremfor logisk finder vi løsninger, som vi aldrig ville have fundet af sædvanlig logisk vej.

Kursets indhold og form

  • Skiftet fra at vælge mellem alternativer til selv at skabe nye muligheder
  • Høste det maksimale fra et idémøde
  • Nye retninger, principper og intuitionens vægt
  • Konvergent og divergent tænkning - arbejde med dualitet
  • At øve sig og få nye vaner
  • Problemløsning og kreativ udvikling


At blive introduceret til forskellige metoder og elementer til anvendelse af innovation og udvikling i afdelingen, organisationen og virksomheden
Kort sagt - hvordan finder du en ny måde at gøre tingene på, når de gamle metoder ikke længere slår til. Der er tale om et meget intensivt kursus. Der veksles mellem teori, korte oplæg, øvelser og individuelt arbejde og gruppearbejde.

Efter kurset har du fået

  • en række værktøjer, metoder og praktisk arbejdsform, der kan benyttes til helt konkrete problemstillinger
  • metoder til at skabe og vedligeholde en innovativ kultur
  • effektive teknikker til at få flere og bedre idéer
  • evnen til at tænke i nye baner og få dine kollegaer til at tænke mere effektivt

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk