Kreative medarbejdere - mange tænkestile

Hvorfor deltage
Ved kreativitet forstås idérigdom og evne til nytænkning. Kreativitet er et udtryk for, at man bruger sin hjerne og kombinerer tanker, viden og indsigt på nye områder, så der opstår hidtil ukendte kombinationer tilpasset den konkrete situation. Hver især anvender vi forskellige tænke-strategier. Nogle strategier bruger vi oftere end andre, og nogle undlader vi at bruge, selv om de kunne være nyttige, f.eks. i forbindelse med kreativitet og idéudvikling. Måske oplever vi, at andre mennesker har en måde at gribe tingene an på, som er meget anderledes end vores egen. Årsagen til denne forskellighed er blandt andet forskellige tænkestile.
Kursets mål er at styrke deltagernes bevidsthed om egne tænkestile og kreative ressourcer.

Kursets indhold og form

På kurset sættes der fokus på deltagernes egne tænkestile, herunder:

  • Tænkestile generelt
  • Stærke og svage sider ved vores egen tænkestil
  • Vores tænkestils betydning for
  • hvordan vi oplagrer og genkalder informationer - hurtigt og effektivt
  • hvordan vi udnytter hjernen ved problemløsning og til at skabe nye idéer
  • Kunsten at lade sig inspirere - og ikke irritere af andres tænkestile
  • Kurset veksler mellem korte faglige indlæg om hjernen, tænkestile og kreativitet samt praktiske øvelser, der understøtter teorien og gør den anvendelig efter kurset - i det daglige arbejde.


Ved - kan - vil - gør
Du får en konkret handlingsplan med hjem, der sætter dig i stand til træne og udvikle de mindre foretrukne måder.

Varighed: 1 dag.

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk