Idegenering og kreativ tænkning

Hjernen er en underlig størrelse. Efter at man forgæves har spekuleret over et problem i dagevis, kan den pludselig dukke op med en god ide til løsning. Hvis man bevidst kunne fremme denne form for idegenerering, ville mange flere problemer og opgaver kunne løses hurtigere og mere effektivt. Det gode er, at man faktisk kan lære at producere nye ideer og muligheder. Det handler dette kursus om, men kurset giver også en systematisk anvisning på, hvordan man modner ideerne, dvs. gør dem grydeklare til implementering.

Det handler kurset om:

 • Udnyttelse af hjernens kolossale kapacitet.
 • Hvordan du overvinder hindringer og hæmninger for kreativitet.
 • Den kreative problemløsningsproces fra idegenerering og ideudvikling til vurdering og endelig udvælgelse.
 • Træning i at bruge kreativitetsfremmende teknikker og metoder.
 • Organisations- og samarbejdsformer der styrker kreativitet.


Efter kurset har du:

 • Producere flere og bedre ideer til f.eks. nye produkter, nye markeder eller nye løsninger på problemerne.
 • Gennemføre en målrettet kreativitetsproces i din afdeling eller virksomhed.
 • Få møder og udvalg til at fungere mere kreativt.


Kurset henvender sig til:

Ledere, specialister og andre medarbejdere, der beskæftiger sig med:

 • Produktudvikling
 • Markedsudvikling
 • Teknologisk udvikling
 • Samarbejdsudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Problemløsning
 • Samt alle andre, der ønsker at lære at tænke mere effektivt og kreativt for at udnytte denne enorme, mentale ressource til nytænkning og konkrete initiativer.

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk