Indhold i uddannelsen

Pre-Innovation Session
Hver deltager interviewes før første modul. Formålet er at finde et egnet projekt, der kan arbejdes konkret med under hele forløbet.

Modul 1. Den Personlige Innovative Kompetence
Innovativ evne er at kunne se nye forbindelser. Den kreative person ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Alle kan lære at bruge deres kreative ressourcer.

Modul 2. Strategisk marketing
Vejen til det rigtige koncept går gennem markedsorientering. Den innovative virksomhed kender sine målgrupper og konkurrenter godt. Vi arbejder her med strategimodeller, segmenteringsmetoder, forretningsplanen m.v.

Modul 3. Den Innovative Udvikler
Vi sætter fokus på metoder og værktøjer. Og udnytter deltagernes kreative ressourcer til at frembringe nye ideer til produkter og/eller problemløsning.
Deltageren introduceres ligeledes til go/kill-metoder, understøttet af pc-programmerne Select og DanProd.

Modul 4. Den Innovative Teamworker
Vi arbejder med metoder og værktøjer til at sammensætte grupper, identificere roller til udvikling, samt at opbygge positive relationer blandt gruppedeltagerne.
Projektgrupper sammensættes oftest af medarbejdere med udviklings-, produktions- og marketingfunktioner. Et effektivt samarbejde i en projektgruppe er en af de vigtigste betingelser for succes.

Modul 5. Den Innovative Projektplanlægger
Udviklingsprojekter skal planlægges.
Det er vigtigt at projektgruppen hurtigt får dannet et fælles, konkret grundlag at samarbejde på, og som støtte for planlægningen anvendes pc-programmet Project KickStart.

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk