Praktisk information

Pris
Kr. 39.500,- kroner. Prisen er ekskl. moms. Beløbet opkræves i 2 rater, ved tilmelding og efter 2. modul.

Software, personanalyser og målinger af innovationsmiljø er inkluderet i prisen
Med i kursuspakken er 1 licens til hvert af vores pc-programmer: FLASH, Select, Project KickStart og Market Map, samt personanalyserne MBTI og HBDI.
Herudover målinger i virksomheden af det innovative klima og innovationsevnen med hhv. SOQ og GIDIE.

Tilmelding
Tilmelding er bindende og kan ske på følgende måder:
- e-mail: post@innovator.dk
- Ring til os på 3966 7900
- Fax til os på 3966 7909

Overtegning/aflysning
Ved for få tilmeldinger forbeholder Innovator sig ret til at udskyde eller aflyse kurset dog senest 4 uger før afholdelse.

Flytning og afmelding
Afmelding skal ske skriftligt med oplysning om fakturanr. Ved flytning eller afmelding senere end 4 uger før kursusstart opkræves et gebyr på 25% af kursusprisen. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før betales hele kursusprisen. Såfremt du bliver forhindret, er du naturligvis velkommen til at sende en anden deltager fra virksomheden.

Betaling
Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura.
Ved internatkurser er forplejning samt overnatning i selve kursusforløbet inkluderet, dog ekskl. overnatning/ophold natten før og efter kursusstart.


Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk