Netværket i praksis

Din netværksgruppe er et fortroligt forum, der kan bruges til erfaringsudveksling med andre ledere.

Erfaringen er at netværksprocessen kører bedst, når en facilitator sørger for: planlægning af møder, fremsendelse af agenda, at være inspirator og tovholder på møderne, at sende referater samt sørger for alt det praktiske før, under og efter møderne.

Netværket i praksis:
Netværket mødes 5 dage om året på skiftende dage fra kl. 12.30 - 17.00. Mødet starter med en sandwich/ vand.

Mødetidspunkter planlægges 1 år frem.

Mødested er centralt placeret med max. 30 minutters transporttid.

Til hvert møde vil der være en fastsat agenda, som sendes på mail senest 3 uger før mødet.

Mødearrangør, vært og tovholder på alle møder er Konsulentgruppen Innovator.

Der vil være mulighed for faglige indlæg af eksterne konsulenter.

Et netværk tilstræbes deltagelse fra minimum 4 kommuner og 15-20 deltagere.

Der betales et årligt kontingent

Din indsats og ressourceforbrug?

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk