MBTI®

Myers-Briggs Typeindikator er et udviklingsværktøj, der bygger på Jungs typologi og beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungere på.

Mennesker er grundlæggende forskellige. Disse forskelle er vigtige at forstå, når mennesker skal arbejde sammen, og deres ressourcer skal udnyttes bedst muligt. MBTI fokuserer på, hvordan menneskers forskelligheder kan opleves, ikke som en hindring, men som et aktiv, der individuelt og i grupper kan anvendes konstruktivt.

MBTI handler først og fremmest om menneskers værdifulde forskelligheder. Forskelligheder, der afhænger af hvorhen den enkelte foretrækker at rette sin opmærksomhed, modtage indtryk og træffe afgørelser samt hvilken livsstil han eller hun har antaget.

Anvendelse
Med udgangspunkt i MBTI kan man opnå større indsigt i egne præferencer og stærke/svage sider i relation til eksempelvis planlægning, opgaveløsning og kommunikation. Endvidere er MBTI et godt redskab til at lære at forstå og acceptere, hvorfor andre mennesker handler som de gør.
Mennesker, hvis præferencer er anderledes end dine, har en tilbøjelighed til at være din modsætning på mange måder. De er sandsynligvis svage, hvor du er stærk, og stærke, hvor du er svag. Enhver persontype har sit eget sæt af iboende stærke sider.

Målgruppe
MBTI er et udviklingsværktøj, der har en lang række anvendelsesområder, ikke alene i relation til personlig udvikling og ledertræning, men også til områder som teambuilding, konfliktløsning, kortlægning af gruppeprocesser osv.

"Vi fødes som forskellige ind i verden. Vi forlader en privilegeret tilværelse som eneboere i livmoderens trygge, stabile enhedsverden og møder forskelligheden. Mor giver mælk, og far har den dybe stemme. For at komme helskindet gennem tilværelsen er det nødvendigt for os at være opmærksomme iagttagere og lære, hvad vi kan forvente af forskellige mennesker, vi møder. Vi lærer at skelne mellem far og mor, mellem den rare børnehavepædagog og den strenge matematiklærer, mellem bedstemor med bolsjedåsen og tandlægen med boret. Vi inddeler folk i kategorier, for at vi kan overskue omverdenens mangfoldighed og orientere os mellem farer og fornøjelser.”
Citat fra bogen "Hvorfor er du så anderledes”, af Edvard Borbye.

Kontakt os venligst for mere information test@innovator.dk

 

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk