16PF®

16PF® er en komplet personlighedstest, og det er en af de mest valide indikatorer for menneskelig adfærd, baseret på mere end 50 års forskning og afprøvning.

16PF-spørgeskemaet blev oprindelig udviklet af Raymond Cattell i 1949, og det er tilgængeligt på mange sprog. Spørgeskemaet vurderer den enkeltes personlighed op mod 16 personlighedsfaktorer og giver en pålidelig og præcis indikation om fremtidig adfærd.

Faktorerne er:

Varme - beskriver ønsket om at udvikle tætte forhold til andre.

Logisk tænkning - i hvor stor udstrækning du kan løse numeriske og verbale problemer.

Emotionel Stabilitet - hvor roligt du reagerer på de krav, livet stiller.

Dominans - din tendens til at hævde dig og/eller kontrollere andre.

Livlighed - hvor frit og spontant du udtrykker dig.

Regelbevidsthed - hvor meget værdi du tillægger eksternt påtvungne regler.

Social Frimodighed - hvor afslappet du føler dig i sociale sammenhænge.

Sensitivitet - i hvor stor grad følelser har indflydelse på dit livssyn og din dømmekraft.

Mistænksomhed - i hvor stor udstrækning du er forbeholden over for andres motiver.

Adspredthed - hvor meget opmærksomhed du giver abstrakte idéer frem for konkrete observationer.

Lukkethed - hvor meget du foretrækker at holde personlige oplysninger for dig selv.

Ængstelighed - hvor meget du er tilbøjelig til selvkritik.

Åbenhed for forandringer - i hvor stor udstrækning du nyder nye situationer og erfaringer.

Individualisme - hvor meget du nyder dit eget selskab og stoler på din egen dømmekraft.

Perfektionisme - behovet for at stole på struktur frem for at overlade tingene til tilfældighederne.

Anspændthed - hvor let forskellige situationer kan frustrere dig.

Fordele
16PF kan anvendes til:

Rekruttering - 16pf kan kortlægge de personlighedsfaktorer, der kræves for at opnå succes i en stilling, og vurdere kandidater op imod disse, samt benytte dem som basis for en samtale.

Ledelsesudvikling - 16pf kan anvendes til at vurdere ledelsespotentiale og -stil og benytte vurderingen til at formulere en udviklingsplan.

Coaching på ledelsesniveau - 16pf kan hjælpe nuværende og potentielle ledere med at øge deres selvbevidsthed og identificere udviklingsområder.

Teambuilding - Teamets profiler kan anvendes til forstå nye områder, der kan trække fra eller til på teamets effektivitet og identificere udviklingsområder for teamet.

Karrierevejledning - 16pf kan anvendes til at matche den enkeltes kvalifikationer med dem, der er nødvendige i bestemte stillinger og identificere kvalifikationer, som kan udvikles.

Rådgivning - 16pf kan identificere faktorer, der kan bidrage til emotionelle og sociale problemer.

Research - 16pf resultater kan bruges til opsamling af data vedrørende de faktorer, der mest sandsynligt fører til succes i en stilling.

 

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk