HBDI

Hermann Brain Dominance Instrument
HBDI er et af de stærkeste og mest fleksible diagnoseværktøjer på markedet, når det handler om samarbejdsrelationer, måder at træffe beslutninger på, måder at kommunikere på etc.

HBDI er en diagnostisk undersøgelse bestående af 120 spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål indikerer en persons hjernedominans, dvs. i hvilket omfang vedkommende vælger en bestemt måde at tænke på og opføre sig på.

I det følgende er vist en symbolsk model af hjernen. Den øverste halvdel skildrer intellektuelle aktiviteter, hvorimod den nederste halvdel beskriver mere instinktive (basale) funktioner. Modellen deler også hjernen op i højre og venstre. Venstre hjernehalvdels aktiviteter er mere systematiske og strukturerede end højre hjernehalvdels aktiviteter, der bl.a. går på forestillingsevne og kreativitet. De nævnte opdelinger leder frem til fire kvadranter, som hver især karakteriserer meget forskellige mentale processer.

En væsentlig fordel ved HBDI er, at det ikke kun viser individuelle profiler, men kan vise sammensætningen af grupper, så man ved et øjekast kan se, hvad der er specielt ved gruppen.

Virksomheden skal faktisk være stærk i alle 4 kvadranter for at være virkelig innovativ. Man skal være god til at kigge frem, dvs. til at lægge fremtidsstrategier samt til at se muligheder og få ideer. Dette er repræsenteret ved kvadrant D tænkning.

En forudsætning herfor er, at man er god til at gennemføre analyser f.eks. markedsanalyser og costbenefit analyser og på basis heraf udarbejder nogle fornuftige specifikationer. Man skal også være god til teknologiplanlægning. Alt dette er repræsenteret ved kvadrant A tænkning.


Uden omhyggelig planlægning og styring af projekter, herunder meget fokus på at få gennemført tingene inden for de tids- og budgetmæssige rammer, går det normalt heller ikke. Dette er repræsenteret ved kvadrant B tænkning.

Det er imidlertid svært at få ting til at ske, hvis ikke de menneskelige relationer fungerer. Det betyder blandt andet, at projektledere og projektgrupper samt intern og ekstern kommunikation skal fungere godt. Dette er repræsenteret ved kvadrant C tænkning.

Alle 4 kvadranter er altså lige vigtige.HBDI applikationer inkluderer så forskellige områder som:

  • Personlig udvikling
  • Sammensætning af teams og gruppeprocesser
  • Ledelses- og salgsformer
  • Kommunikation
  • Kreativ problemløsning
  • Konflikthåndtering/rådgivning
  • Undervisning og indlæring

Kontakt os venligst for mere information. test@innovator.dk

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk