GIDIE

 

Hvordan har virksomhedens innovationsevne det? 
Vi hjælper virksomheder med at udvikle sig til en innovativ organisation, ved hjælp af metoden ’European Guide to Industrial Innovation’ (GIDIE), som måler virksomhedens innovationsevne på 8 nøgleområder, heriblandt innovationskultur, kundefokus og organisationens effektivitet.

Baggrund
Virksomheder, som opererer i Vesteuropa, er udsat for en stadig mere intens konkurrence - på de lokale såvel som de globale markeder. EU har 
derfor foretaget en lang række undersøgelser, der bl.a. konkluderer:

Der skal kompenseres for det højere omkostningsniveau ved at udnytte Europas ressourcefordele i bl.a. infrastruktur, organisation, uddannelse… etc.
Hvis Europa skal have kommerciel succes og bevare tilstrækkeligt mange arbejdspladser, skal vi sikre at disse ressourcefordele stadig udvikles og udnyttes til at forøge innovationen i virksomhederne.
Innovationsniveauet i EUs virksomheder er lavere end i USA og Japan, som også bruger flere ressourcer på nyudvikling.

Kendetegn ved den innovative virksomhed
EU-undersøgelser peger på de særlige kendetegn ved en række af de mest succesfulde virksomheder gennem såkaldte 'case studies'.

Et fælles træk er identifikationen af to overordnede sæt af færdigheder:

 

 • Strategiske evner
 • Organisatoriske evner

Herunder udpeger undersøgelserne otte nøgleområder, der har særlig betydning for virksomhedens succes:

 • Innovationskultur
 • Kundefokus
 • Leverandørfokus
 • Teknologianvendelse
 • Produktstyring
 • Finansielle og eksterne ressourcer
 • Medarbejdere
 • Organisationens effektivitet

Oftest anvendes kun økonomiske nøgletal til at beskrive en virksomheds sundhedstilstand, men GIDIE vil med sin innovations score kunne supplere billedet af virksomheden.

Måling af en virksomheds innovative niveau
Innovator kan tilbyde et meget lidt tidskrævende innovationscheck for større og mindre virksomheder med et produkt, der er videreudviklet og tilpasset danske forhold, bl.a. sprogligt.
.
Målingen giver svar på strategiske spørgsmål som:

 • Hvad er vores innovations niveau i forhold til de bedste?
 • Hvor er vi stærke og hvor er vi svage?
 • Hvad kan være årsagerne til eventuelle problemer?
 • Hvilke mulige forbedringsaktiviteter kan vi foretage?
 • Hvor kan vi måle virkningerne?

Forskellige problemstillinger kræver tilhørende viden og kompetencer, og konsulentassistance fra INNOVATOR vil altid blive tilbudt i overensstemmelse hermed. Det gælder eksempelvis spørgsmål omkring ledelse, strategi, produktudvikling etc.

Køreplan for en innovationsmåling
På et indledende møde giver INNOVATOR en introduktion til ledelsen herunder en gennemgang af 'køreplanen' for forløbet.
Et repræsentativt antal (4-10) deltagere udpeges blandt virksomhedens ledelse og 'nøglemedarbejdere'. Hver især må have et rimeligt bredt kendskab til virksomhedens drift og organisation.

Til hver deltager udleveres et sæt spørgeskemaer, med 71 udsagn. Besvarelsen foretages individuelt og vil typisk tage 30-45 minutter.
Ledelsen skal også besvare 20 spørgsmål på et såkaldt 'Profilskema', hvor virksomhedens basale karakteristika bestemmes. Skemaet lægges til grund for placeringen af et 'vandspejl', som udgør referencen ved bedømmelsen.
De udfyldte skemaer returneres til INNOVATOR, hvor besvarelserne lægges ind via et PC-program, som en separat virksomhedsfil.
Virksomhedsfilens data bearbejdes statistisk og sammenlignes med data fra indlagte erfaringsdata-baser. Herefter udskrives en rapport på dansk. Den indeholder også et omfattende sæt af tabeller og grafer. Rapporten beskriver følgende:

 • Den ideelle situation ('Best practice standard')
 • Mulige problemårsager
 • Mulige forbedrings aktiviteter
 • Relevante præstationsmål i handlingsplaner

Rapporten leveres i et aftalt antal eksemplarer suppleret med vejledende, objektive konklusioner og præsenteres afslutningsvis af INNOVATOR for ledelse og medarbejdere efter ønske.
Med rapporten som udgangspunkt kan virksomheden herefter diskutere og prioritere forslag til efterfølgende tiltag omkring opstilling og gennemførelse af handlingsplaner.

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger. gidie@innovator.dk

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk