Belbin

 

Belbin – team roller 
Mennesker bidrager til et team på vidt forskellige måder. Det er bedre, at de bidrager markant på en måde, som andre hurtigt opfatter - selv om eventuelle svagheder derved viser sig - end at de forekommer ubetydelige.

Team medlemmer vil ofte klare sig bedst i deres primære team rolle, men der kan være tilfælde, hvor de bliver nødt til at skifte til en rolle, hvor de er knapt så stærke.

I et team er balancen afgørende. Der er brug for individer, som er godt afbalancerede i forhold til hinanden.

Find ud af hvordan du kan udnytte dit team potentiale.

Virksomheder bygger på at mennesker samarbejder om at skabe resultater. Alligevel er det ofte sådan, at et team ikke er i stand til at leve op til forventningerne.

En af årsagerne til dette er, at teamet ikke fungerer som et rigtigt team.

Teamet kan have en dårlig balance. Hvis vigtige færdigheder og team roller mangler, eller team medlemmernes adfærd ikke harmonerer, kan det være vanskeligt for teamet at løse sin opgave på en effektiv måde.

Et godt og velfungerende team kendetegnes af en stor fællesmængde i relation til holdninger, værdier, normer og vilje til at fungere som en del af teamet. Velfungerende teams er i balance. Alle mennesker glider naturligt ind i supplerende roller og fornemmer den indbyrdes afhængighed.

Ved hjælp af Dr. Belbins team rolle koncept kan du afdække et teams balance og få hjælp til at udvikle teamets potentiale.


Teamroller.
Vi har alle en dobbeltrolle i et team.

Den første rolle, funktionsrollen, er indlysende. En person indgår i teamet fordi han har en faglig (og organisatorisk) tilknytning til opgaven. Men den anden rolle, som kaldes en team rolle, er mindre indlysende.

En team rolle tager udgangspunkt i et individs personlige ressourcer og kommer til udtryk i personens måde at bidrage til teamets opgaveløsning og samarbejde på.

Nogle individer er naturlige bidragsydere i f.eks. den indledende idéudviklingsfase, andre er til gengæld bedre til at omsætte idéerne til praksis.

Antallet af brugbare team roller er i følge Belbin's nyeste forskning ikke flere end ni.

Teamrollerne har følgende betegnelser:
Idémand
Kontaktskaber
Koordinator
Opstarter
Analysator
Organisator
Formidler
Afslutter
Specialist

Et teams succes afhænger af det indbyrdes mønster team rollerne danner, og af hvor godt de pågældende roller bliver udført.
Et team kan med fordel bestå af færre end 9 personer, idet hver person som regel kan optræde i 2 til 3 naturligt stærke teamroller.

Kontakt os venligst for mere information. test@innovator.dk

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk