Teamkompass

Teamkompas 
Den enkeltes naturlige roller og teamets samlede profil.

Teamkompasset kan medvirke til øget selvforståelse og indsigt i, hvad der foregår i et team. En team analyse, der giver hele teamet (og dets leder) feedback om dets måde at fungere på. Dermed skabes basis for videre udvikling og forøget performance.’

Udover det faglige er der også behov for nogle ”sociale” egenskaber i teamet. De er mindst lige så vigtige som de rent faglige.

Hvis du tænker tilbage på de situationer, hvor du har arbejdet i grupper, vil du uden tvivl have oplevet, at med nogle mennesker fungerer det rigtig fint – ”kemien” er god. Og med andre sammensætninger fungerer det bare slet ikke.

En af de ting, som karakteriserer et velfungerende team er, at en række sociale kompetencer er til stede. Nu skulle man tro, at det så drejede sig om at sætte samme type dygtige, rare og arbejdsomme mennesker sammen for at få et effektivt team. Sådan er det imidlertid ikke. Det skyldes, at vi som enkeltpersoner ikke er lige stærke på alle områder. Sammensætter vi et team af mennesker med nogenlunde de samme sociale egenskaber, vil der komme til at mangle noget.

Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem personegenskaber og opgaver i teamet.

Hvert menneske vil have nogle naturlige egenskaber, som gør, at man optræder på en bestemt måde i gruppesammenhænge. Man kan inddele de egenskaber i nogle team ”roller”, som er typiske. For at et team kan blive velfungerende, må alle rolletyper være nogenlunde ligeligt repræsenteret.
Kontakt os venligst for mere information.

Mål
At det enkelte team medlem, det samlede team og teamlederen får:

  • Øget forståelse for egen rolle i teamsammenhænge
  • Øget forståelse og respekt for andres kvalifikationer og færdigheder
  • Kendskab til teamets samlede profil, så teamet kan udvikle sine svage områder

Kontakt os venligst for mere information. test@innovator.dk

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk