Test og analyse

Personlighedstest

Vi udvikler og tilbyder målinger og analyser der skaber udgangspunkt for udvikling og vækst og understøtter igangsatte forandringsprocesser - for hele organisationen, afdelingen, teamet og den enkelte medarbejder/leder:

Værktøjet Myers-Briggs Type Indicator® er en effektiv og alsidig indikator af personlighedstyper. Værktøjet er bredt anerkendt og anvendes til at fremme udviklingen af individer, grupper og organisationer.

Personlige tankepræferencer påvirker kommunikation, beslutningstagning, problemløsning og ledelsesstil. Hermann Brain Dominance Instrument giver jer et nyt udgangspunkt for at forstå hvordan og hvorfor I handler med kollegerne i det daglige.

Karrieremodellen kan bruges til at støtte menneskers udvikling og øge deres motivation i forbindelse med blandt andet karriererådgivning og udviklingssamtaler samt i arbejdet med strategisk karriereudvikling.

JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt både individuelt og i grupper.

En vigtig forudsætning for at udvikle sig i en given innovativ retning er, at virksomheden besidder et godt klima for kreativitet og forandring. Ved SOQ (Situational Outlook Questionnaire) kan en virksomheds evne til nytænkning og innovation gøres målbart.

Anvend Decision Dynamics Decision Styles™ til udvikling og indsigt i beslutningsstilene, og bliv bedre til at træffe de rigtige beslutninger på det rette tidspunkt – baseret på en passende mængde information.

CPI260™er et førende personlighedsspørgeskema, som kan anvendes til rekruttering, udvikling, rådgivning og mange andre formål.

GIDIE tilbyder måling af en virksomheds innovative niveau. Oftest anvendes kun økonomiske nøgletal til at beskrive en virksomheds sundhedstilstand, men GIDIE vil med sin innovations score kunne supplere billedet af virksomheden.

FIRO-værktøjet (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) kan bruges til at reparere ødelagte relationer og bringe gode, funktionelle relationer op på et højere niveau.

Teamkompasset® er en overbygning til JTI/MBTIog betyder at du kan arbejde videre med dine teams, når du har klarlagt deres typekoder og fordelinger i teamet. Teamkompasset® kobler præferencerne til de konkrete opgaver, der ligger i et team, samt det opgaveflow, der findes

Testværktøjer

Tests er hjælpeværktøjer og indgår altid i andre aktiviteter. F.eks. i forbindelse med: - personvurdering i en rekrutteringsproces eller en lederudviklingsproces. - erhvervspsykologisk rådgivning i forbindelse med personlig udvikling, konfliktløsning og coaching. - udvikling af teams. Vi yder rådgivning og bistand i forbindelse med disse aktiviteter.

Etik

Alle vore konsulenter har forpligtet sig til som minimum at overholde de retningslinier og ansvar for etisk testbrug, der er gældende ifølge International Test Commission og Dansk Psykolog Forening. 

Kontakt os